7. výstava drobných hlodavců Rychnov nad Kněžnou 21.2. 2009


Do Rychnova jsme jeli spíš jen registrovat naši Lyngheid, protože po předchozí rychnovské výstavě už jme si mysleli, že jsme připravení na všechno. Po registaraci jsme se s pár dalšíma chovatelkama přesunuly do příjemné kavárny, kde jsme se skutečně výborně bavily. Byl to nejlepší čin jaký jsme mohly udělat, protože jsme se tím vyhnuly dění přímo na výstavě. Po příchodu zpět, pouze letmým pohledem do tváří vystavovatelů bylo jasné co se opět dělo, a s čistým svědomým mohu říci - NE, rozhodně jsme nebyli připravení na všechno. Tentokrát to už ale chovatelé nejspíš nepřešli mlčením, jelikož pár dní po výstavě mi přišel odkaz na tento článek: >>>

Je to můj názor a nemusí se shodovat s názory některých jedinců. Memohla jsem nereagovat a k samotnému článku mám toto:
Pokud tak budou posuzovat všichni posuzovatelé, každému zvířeti stejným metrem na všech výstavách, není v tomto v zásadě nic špatného – naopak, ale pokud si nějaký posuzovatel vzpomene na každé výstavě posuzovat zvířata podle jiných kriterií, tak je to poněkud politováníhodné. Na minulé rychnovské výstavě byl zaveden systém posuzování u mazlíků, u kterých se dosud neposuzovala barva (pouze její celistvost) a znaky, úplně stejný jako u kategorií nemazlíkových. V tom případě mi přijde poněkud zbytečné tahat přes půlku republiky zvíře o kterém vím, že je naprosto dokonalé avšak má bílé prstíky a proto ho přihlašuji do kategorie Mazlík. Pokud už se tedy na té které výstavě bude posuzovat podle jiných kriterií, mělo by se to dát alespoň vědět předem. Mnoho chovatelů by pak nad bodovacími lístky nemuselo kroutit hlavou a myslet si, že se snad někdo zbláznil a posuzovatelka nemusela nahonem vysvětlovat, co tím chtěl básník říci. Jak má asi působit jako seriozní posuzující ten, který na jedné výstavě dá zvířeti cenu za nejlepší dumbo uši a následně tomu samému zvířeti strhne za uši 2 body hned na další výstavě?
I proto se přikláním k tomu, jak je i v tomto článku uvedeno, aby se zavedl jednotný systém posuzování. Často slyším, že každý z posuzovatelů má rád určitý typ a určité barvy zvířat, a to se také odráží na samotném bodování, což samozřejmě chápu, ale profesionál by se neměl nechat zcela ovlivnit osobními pocity a sympatiemi ke zvířeti nebo dokonce k jeho chovateli či majiteli. Systém hodnocení, kde by bylo uvedeno za co se zvířeti body strhávají (od - 0 do – 20 bodů), by mohl pomoci v tom, že by sám majitel zvířete mohl alespoň tušit s jakými šancemi na výstavu jede. Víme např., že je několik typů dumbo uší, mělo by být uvedeno, tedy jestli se berou všechny druhy uší a vadí jen jistá asymetrie, vlnky a přílišná špičatost apod. nebo jestli se uznávají ouška pouze kulatá. Kdybych například věděla, že Mazlíkům (hovořím k minulé výstavě, tentokrát kategorie Mazlík vyhlášena nebyla, proto Skúli zůstal doma) se budou posuzovat i znaky, budu nechávat Skúliho doma, protože vím, že má bílé přední prstíky. Zatím má každý posuzovatel více méně svůj vlastní systém, jestli horší nebo lepší, to nechám na posouzení každého vystavujícího, ale smutné je, když pak i ten svůj systém někdo mění co každou výstavu. Jsem toho názoru, že jednotný bodovací systém by v mnohém ulehčil jak samotnou práci posuzovatelů a taktéž by samotný vystavující ihned věděl za co bylo jeho zvířeti strženo a proč. Zároveň by však ponechal možnost k jistému osobnímu hodnocení posuzovatele k danému zvířeti.
Ovšem i tak nemůžu souhlasit s takovými excesy jako stržené 2 body černému zvířeti za znak self, které má tmavé drápy na předních tlapkách, přes než přesahují černé chlupy. Každý kdo zvíře viděl, bez vyjímky, se nad ním na výstavě rozplýval. Podotýkám, že to nebylo zvíře moje, ani žádný z mých odchovů, ale naše těžká konkurence, takže bych vlastně měla být ráda, že mu byly body strženy.
Je mi jasné, že touto otevřenou kritikou, jsme si Niflheimští zavřeli cestu k pomyslné bedně výherců, ale jsou v životě důležitější věci a hlavní je, že naši potkánci mají spokojený život a jsou, až na nějakou tu bulku u našich babiček, zdraví.

Co by mě ještě zajímalo, a toto podotýkám není v žádném případě nějaké rýpání do kohokoli. V Rychnově mívá většina topaz (ale zajímavě i fawn, vím jaký mezi těmito barvami je rozdíl) zvířat uvedeno v barvě – málo šedá, či málo modrošedá podsada. Už jsem si myslela, že konečně vím po čem posuzovatelka tak prahne, protože ve vrhu I se narodil samec s úplně sytou oranžovou barvou a po rozhrnutí chlupů je opravdu pěkně šedivý, čož je poznat i na pohled v celkovém odstínu. A přece, opět – 4 body za málo šedou podsadu. Prosím pokud máte někdo zvíře, které má tu šedou podsadu, nebo na výstavě za tuto dostalo plný počet bodů, mohli byste mi poskytnout nějakou fotografii? Byla bych opravdu vděčná, ráda bych totiž znala ten rozdíl. Zde jsou bodová ohodnocení vystavovaných zvířat z našich odchovů:

Cossudunn z Niflheimu - 3. nejlepší dospělá samice
95 bodů
Frost z Niflheimu
92 bodů
Haita z Niflheimu
93 bodů
Ilmi z Niflheimu
89 bodů (btw. toto zvíře je chovné I a nikdy nemělo na výstavě méně než 97 bodů )
Nauthiz z Niflheimu - 3. nejlepší mladý samec
95 bodů
Mirkka z Niflheimu - 2. nejlepší fuzz
97 bodů


Bodová ohodnocení myšáků z našich odchovů:
Istrik z Niflheimu (vystavovatel chs Mouseville) - 1. místo Nejlepší potkan variety Dumbo
96 bodů