Mirka "Nifl" Přibáňová
Plzeň
Od 19.2. 2012 je chov ukončen. Chovatelská stanice zrušena. Odinžel neposkytujeme ani poradenství a chovatelský servis.
Děkuji za pochopení


To jsem já
Příteli svému přítelem buď a darem mu oplácej dar.
Posměch hleď posměchem přebít a faleš falší.
- Hávamál - Výroky Vysokého -

Copyright © Nifl/Chs Z Niflheimu 2007 - 2008
Kopírování bez souhlasu autora zakázáno