Tato stránka je pro vytvořena hlavně pro majitele zvířat z našich odchovů. Je možné zde stáhnout zdravotní kartu, kterou dostáváte při převzetí miminka, vyplněné údaje pak stačí poslat elektronickou poštou na e-mailovou adresu chovatelské stanice. Dále je zde ke stažení čtvrtletní informační formulář o zdravotním stavu vašeho potkánka a jeho povaze.
A dál určitě ještě něco vymyslím


Chovatelská a zdravotní karta - průvodce potkánkovo životem


Čtvrtletní informační formulář - informace o zdraví a povaze našich odchovanů
Vzhledem k tomu, že se snažím o co nejkvalitnější odchovy co do zdraví, mazlivosti a kondice zvířat, potřebuji hlavně vás majitele našich odchovanců a vaše pravidelné zprávy o chování a zdravotním stavu vašeho mazlíčka. Za to od nás dostáváte vymazlené zvířátko, které není třeba ochočovat a které si na vás brzy zvykne. Snažím se, aby naše odchovy byly hlavně po zdravotní stránce co nejkvalitnější, proto o každém zvířeti, narozeném u nás, zakládám informace podle kterých hodnotím a zvažuji kvalitu případného krytí v linii, tak aby bylo pouze přínosem pro chov laboratorních potkanů u nás. Ovšem bez informací majitelů našich zvířat by bylo mé snažení naprosto zbytečné, proto vás poprosím jednou za 3 měsíce o pár minut vašeho času, který věnujete vyplnění příslušné kolonky v tomto formuláři. Stačí pouze vyplnění tabulky na aktuální období.
Velice bych chtěla poděkovat všem, kteří se mnou tímto způsobem spolupracují, neboť právě vy jste těmi, kteří z velké části přispívají ke zkvalitnění českého chovu laboratorních potkanů.Z šatů ať se přátelé a štítů těší, jež si vzájemně věnují.
Kdo si dávají a oplácejí dary, těch přátelství dlouho potrvá.
- Hávamál - Výroky Vysokého -

Copyright © Nifl/Chs Z Niflheimu 2007 - 2008
Kopírování bez souhlasu autora zakázáno