SEVERSKÁ MYTOLOGIE
Na počátku nebylo nic než chlad a žár. Na jedné straně byl NIFLHEIM, svět temných mlh a věčné zimy, a na druhé straně MÚSPELHEIM, nekonečný oceán ze sžíravých plamenů a rudě zbarvené záře. Mezi NIFLHEIMEM a MÚSPELHEIMEM zela bezedná propast GINNUNGAGAP. A v tom obrovském prázdnu mezi světlem a tmou, žárem a mrazem, započal kdysi život.
V NIFHEIMU vyvěral HVERGELMI, pramen jež živil ledové řeky,Které se nazývají: SVÖL, GUNNTRA, FJÖRM, FIMBULTUL, SLÍD a HRÍD, SYLG a YLG, VÍD, LEIPTR a GJÖLL. Tyto řeky se nazývají ELIVÁGY, když tyto na led zmrzlé řeky dospěly až k hranicím žhnoucího MUSPELLSHEIMU začaly tát a z tajícího ledu vznikl obr jménem YMI a kráva zvaná AUDHUMLA. První prakráva nadaná neobyčejnou dojivostí – z jejího vemena tekly bez ustání čtyři mléčné řeky a jejím mlékem se YMI živil. AUDHUMLA měla jako všechny krávy ráda sůl, a protože na počátku světa ještě nerostla tráva, pustila se do olizování kamenů pokrytých slaným jíním. Prvního dne co olizovala AUDHUMLA slaný led vyvstaly večer z ledu lidské vlasy, druhého dne celá hlava a dne třetího celý muž. Nazýval se BŮRI.
Ten zplodil syna jménem BÓR. Ten se oženil s obryní BESTLOU dcerou obra BÖLTORNA a zplodili spolu tři syny. Ti se jmenovali ODIN, VILI a VÉ (tito bohové vystupují v některých mýtech pod jedním jménem jindy jako tři bratři, též pod jmény ODIN, HOENIR a LODURR).
YMI, krmený mlékem AUDHUMLY, většinou spal a z jeho těla neustále vyskakovali stále noví obři – TROLLOVÉ. Zdálo se, že brzy zaplní celý svět. Odin a jeho bratři se cítili ohroženi množstvím trollů, a proto se rozhodli, že YMIHO zabijí a jeho rod vyhladí.
Když bohové YMIHO zabili, odnesli jeho tělo doprostřed GINNUNGAGAP a z jeho těla vytvořili náš svět. Z jeho krve stvořili moře a jezera, z masa zemi a z kostí skály. Kamení stvořili z jeho zubů a z jeho lebky vytvořili nebeskou klenbu, kterou podepírají čtyři skřítci jménem AUSTRI (východ), VESTRI (západ), SUDRI (jih) a NORDRI (sever). Poté bohové posbírali žhavé uhlíky z MUSPELLSHEIMU a zasadili je vysoko i níže na nebeskou klenbu, aby osvětlovaly nebesa i zemi. Všem tělesům určili místo. Některým na nebi, jiná volně létala pod nebem, ale i jim stanovili místo a vyznačili dráhu. Od těch dnů se začali rozlišovat dny a noci a počítat roky.
Když šli jednoho dne BOROVI synové po pobřeží moře, našli dva vyplavené kmeny. I stvořili z nich lidské bytosti. ODIN jim vdechl duši, HOENIR ducha a LODUR krev a barvu. Muž se jmenoval ASK (jasan) a žena EMBLA (jíva) z nich vzešlo lidské plémě, které za svou zemi dostalo MIDGARD. Bohové MIDGARD ohraničili valem, který stvořili z řas obra YMIHO a tento val chrání MIDGARD před obry.


Z Ymiho těla vytvořili bohové celkem Devět světů, které jsou podpírány světovým stromem Yggdrasilem.
Obrovský strom (jasan) Yggdrasil (někdy též Iggdrassil) podle severské mytologie stojí ve středu všech devíti světů. Jeho tři kořeny prorůstají ke třem pramenům (nebo studním):

První kořen a Urdin Pramen Osudu je v zemi Asgard, kde hlídají tři sudičky Norny, které reprezentují minulost (Urd), současnost (Verdandi) a budoucnost (Skuld). (Místo sudiček se někdy uvádějí bohové Nornové, Norové, nebo bohyně osudu Norny.)
Druhý kořen Yggdrasilu končí v zemi Jotunheim, což je kraj obývaný mrazivými obry, a tady se nalézá studna s vodou moudrosti a vědění. Vzhledem k tomu, že studnu hlídá obr Mimi, říká se jí také „Mimiho studna“.
Třetí kořen světového jasanu končí snad v Niflheimu, rozhodně ale u řeky Gjöll, což je jedna z řek, které kdysi vytryskly ze světa mlh a temnot. I tady se pod kořenem nalézá studna, jejíž vody hlídá drak Nídhög spolu s nespočetnými hladovými mláďaty.
Koruna Yggdrasilu se rozprostírá nad všemi světy. Na vrcholu stromu sedí obrovský orel, který všechno pozoruje. Mezi jeho očima je jestřáb, jehož mocná křídla způsobují, že nad světy duje vítr. Mezi moudrým orlem a zlým drakem pobíhá veverka Ratatosk, symbol nesvornosti a sváru. Nosí zprávy, ale také rozdmychává hádky a nepřátelství.

S Yggdrasilem je těsně svázán nejvyšší severský bůh Ódin. U jeho kmene často přivazuje svého koně Sleipnira, protože jiný strom ho neudrží. Z jeho dřeva si vyrobil svůj zázračný oštěp Gungnir a na něm obětoval sám sebe, když byl po devět dní a nocí zavěšen na jeho kmeni probodnutý Gungnirem, aby tak získal tajemství run, symbolu moudrosti. Odtud také pochází samotné jméno Yggdrasil, což doslova znamená „Yggův kůň“. Ygg (nebo též Yggr) je jedno z mnoha Odinových jmen, které znamená „strašný“.
DEVĚT SVĚTŮ PODLE SEVERSKÉ MYTOLOGIE
Jejich názvy jsou zakončeny na -heimr (-heim; říše, svět) nebo -gardr (-gard; sídlo, země). Podle současných výzkumů jména všech světů původně končila na -heimr (Midgard byl Mannheim, svět lidí, a Ásgard měl název Godheim, svět bohů).


Nad zemí

 • Álfheim (Ljósálfheim) - země světlých álfů (elfů)
 • Ásgard - sídlo Ásů
Střed
 • Midgard - „středozem“, svět lidí
 • Vanaheim - země Vánů (na západ od Midgardu)
 • Jötunheim - země obrů (Jötunů, na východě)
 • Múspellheim - ohnivý svět, domov ohnivých obrů
 • Niflheim - svět ledu, domov prvních obrů (hrimthursar - „obři z jinovatky“)
Pod zemí
 • Svartálfheim (Nidavellir) - sídlo trpaslíků, černých álfů
 • Helheim - Nordické podsvětí, sídlo bohyně Hel. Helheim je různorodý, na jedné straně jsou zde místa jako Brána mrtvol či Kopec temnot, na straně druhé zde sedí na důstojném stolci Baldr. Za zmínku stojí také síň plná jedovatých hadů pro vrahy a křivopřísežníky.

Ásgard (Asgard, staronordicky: ÁsgarDr) byl severský „ráj“, domov bohů AEsir. Království Asů neboli božských válečníků. Tady mají bohové a bohyně své paláce a tady také stojí Valhalla - palác samotného Odina. Do Asgardu je možné se dostat přes most zvaný Bifröst,Ten hlídá Ódinův syn, bůh Heimdall. Ze země je ho někdy vidět v podobě duhy. Ásgard je místo všech spravedlivých odvážných lidí, kterým je dovoleno žít po boku Ásů. Lidé, jejichž cílem byl Ásgard, vždy v životě zanechali něco pozitivního. Ásgardu vládne nejstarší Ás Ódin. Žije se svojí ženou Frigg v síni celé ze stříbra, která se jmenuje Valaskjalf. Kromě Valaskjalfu mu patří i Valhalla - velká dvorana určená pro padlé na bitevním poli. Sem do Valhaly přichází všichni padlí bojovníci a tady o ně pečovaly Valkýry, rusovlasé dívky a Odinovy služebnice, které Odin posílal do všech bitev podle jeho přání vybírat ty, kteří měli padnout a přijít do Valhaly. Padlí bojovníci si byli ve Valhale všichni rovni a Odin každého vyznamenal nejvyšší vojenskou hodností „einherji“ , což znamená „samostatný bojovník“. Tak se postupně jeho palác změnil v obrovský vojenský tábor. Padlí hrdinové se zde neustále cvičili ve zbrani a čekali na chvíli, kdy dojde ke konečné bitvě mezi bohy a trolly.
pro zvětšení klikni na obrázek Midgard (staroseversky Midgardr). Tento svět se nachází uprostřed a proto se mu také někdy říká „středozem“. Je obýván lidmi a se světem bohů, Ásgardem, je spojen mostem Bifröstem. Je obtékán obrovským oceánem a kromě toho je obepínán světovým hadem Jörmungandem.
Jörmungandr (Midgardsormr) je v severské mytologii mořský had, který se spolu s vlkem Fenrim a ženou Hel narodil v Jötunheimu Lokimu a obryni Angrbodě. Podle věštby představoval pro Ásy i lidi velkou hrozbu, proto ho Ódin hodil do moře. V moři vyrostl tak, že obepíná celý Midgard (je také nazýván Had Midgard) a zakusuje se do vlastního ocasu. Had je hlavním protivníkem boha Thóra.
Vanaheim je sídlo božského rodu Vanů, mírumilovných bohů plodnosti a úrody. Druhý božský rod, Ásové, sídlil v Ásgardu. Z Vanaheimu pochází bohové Njörd, Freya a Frey. Po krátkém nepřátelství se Asové a Vanové smířili a žili vedle sebe v pokoji.


Jötunheim. Domov ledových a skalních obrů. Od Ásgardu je oddělen řekou Iving.


Múspellheim. Říše ohně. Tento svět je starší než Niflheim. U jeho vstupu stojí Surt, jeho pán a strážce.Niflheim, místo mrtvých, kde je obrovský mráz a neustálá temnota .Říše ledu. Třetí stvořené místo na světě (po Ginnungagapu a Múspellheimu). Tato země je vzdálená devět dní jízdy na sever a součastně směrem dolů od Midgardu. Je zde postavena i soumračná pevnost pojmenována Hel, kde vládne bohyně stejného jména.Zdroj:
 • L. Spáčilová, M. Wolfová: Germánská mytologie
 • Wikipedie


Copyright © Nifl/Chs Z Niflheimu 2007 - 2008
Kopírování bez souhlasu autora zakázáno